Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsêr Y têr xar Ðăk Drông zov chênhr tu đăngs jul pêx xinhv

22/06/2022 17:39 G6T+7

Tsêr Y têr xar Ðăk Drông (Cư Jut) muôx 7 canr bôx, nhân viên; hur ntơư, muôx 1 bac sir. Nôngz nhôngl đhâu, Tsêr y têr tsinhr uô jông hâux lưv tu đăngs jul trâu pêx xinhv, hur ntơư zov chênhr txus chor nênhs muôx moz zos chuôz zis pluôl, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs, nhuôs zâu hur kangz 6 shông haz chor nênhs chinhr sach sâuv thangx tsangv.

Hâur shông txus nuôr, đơn vix tưz njuôl, khu moz yangx 2.200 lênhx nênhs (hur ntơư muôx 2/3% lênhx zos tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs). Ntâu tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs xưs li phangx tangr HIV/AIDS, moz pơưl, gru, moz têk tơư kror ndâux..., tưz lo Tsêr uô jông jông.

Pêx xinhv tuôx njuôl, kra đăngs jul ntơưv Tsêr Y têr xar Ðăk Drông

Pêx xinhv lo njuôl khu moz ntơưv thev Bov hiêmv y têr

Trang thiêt bix y têr, yuôx bov đamv txâus điêux ciêns khu moz uô ntêx trâu nênhs muôx moz

Y Sơn

278
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.