Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trạm Y tế xă Dak Ndrŭng mât mray n'hâm suăn săk jăn bu nuyh bon lan

22/06/2022 17:39 G6T+7

Trạm Y tế xă Dak Ndrŭng (Čư Jŭt) abaơ gĕh 7 kan bộ, bu nuyh kan, tâm nĕ gĕh du huê nai dak si. Tâm ăp năm lĕ lăn, Trạm pah kan uĕh nau kan mât mray n'hâm suăn săk jăn bu nuyh bon lan, tâm nĕ sâm kơl âk bu nuyh gĕh nau ji lah r'năk o-ach, bu nong iê bu nuyh, kon se du năm tât 6 năm n'hanh ăp r'năk gĕh nau rêh jêr jŏk tâm xă.

Ntơm bôk năm tât abaơ, trạm lĕ khăm, săm nau ji ân ma rlau 2.200 bu nuyh (tâm nĕ gĕh 2/3% r'noh bu nong iê bu nuyh). Âk nau kan bri dak gĕh nau n'jrăng n'gang HIV/AIDS, nau ji kop măch kăp, nau ji siĕk, nau ji plach jâng ti mbung..., dơi Trạm pah kan uĕh.

Bu nuyh bon lan tât khăm, ôp nau mât n'hâm suan săk jăn ta Trạm Y tế xă Dak Ndrŭng

Bu nuyh bon lan dơi khăm săm nau ji đah Bảo hiểm y tế

Ndơ dŏng y tế, dak si gĕh nŭm gơi dŏng săm nau ji ân bu nuyh bon lan

Y Sơn

280
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.