Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau way bư brah kah gĭt Hùng Vương - Nau dăng tâm nau rêh dŭt hô!

07/04/2022 09:05 G4T+7

Ntơm gĕh "Nau way bư brah kah gĭt Hùng Vương ta Phú Thọ" dơi UNESCO kơp jêng Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể mpơl măt bơh lam ăp kon bu nuyh (năm 2012), nau gĭt di sản tâm bon lan bu nuyh Phú Thọ lah êng n'hanh lam bri dak lah ndrel dơi hao tay. Tâm nĕ gĕh ăp bon lan gĕh di tích tâm r'nglăp đah nau way kah gĭt ăp bu nuyh ta năm khay Hùng Vương lĕ trĕng tât ta nau pah kan di sản tâm n'qual.

Dơi gĕh nau kơl bơh Bri dak, n'gor Phú Thụ lĕ nchŭn n'hâm suan nsu, nkra tay, pơk huy Ntŭk Di tích kăl e Ðền Hùng gơi tâm di ma Di tích kăl e nau way Bri dak cấp đặc biệt. Yor nĕ, ăp năm, nau rơm ma nar rbŭn, ăp ntil nau pah kan tĕng nau way dơi bu ndâk kan ta ntŭk Nghĩa Lĩnh. Ăp năm, gĕh âk n'gor bon têh dăn kí trực tiếp ndrel n'gâng kan bri dak n'hanh bu nuyh bon lan n'gor Phú Thọ tơm ndâk nau rbŭn. Yor nĕ, nar Giỗ tổ Adăch Hùng lĕ jêng nau kan Quốc tế, găn nau kan hành chính tâm n'gor Phú Thọ, jêh rĭ jêng ntŭk châu tuần âk triệu oh kon kon sau tă bơh ăp ntŭk tâm Bri dak, ntơm bơh ăp bri dak bă bă bơh thế giới sĭt joi tô tơm jrŏng rnoi, m'ak kah gĭt n'hâm suan jrŏng r'noi n'hanh Adăch Hùng, mpơl saơ tay nau way n'hanh nau uĕh tâm nuih n'hâm bơh bu nuyh Việt Nam rêh tĕng nau mĭn uĕh "ngêt dak kah gĭt ma ntu", sâm kơl mpơl săp nau kh'lay tâm nau way n'hanh nau uĕh nau way ăp bu nong tâm bon lan âk bri dak âk bu nong Việt Nam.

Phung bon lan tât su nhang ta yôk Nghĩa Lĩnh ta nar Giỗ Tổ

Ntơm bơh mpeh neh ntu tô tơm Phú Thọ ndrel nau rtêl Nghĩa Lĩnh - Việt Trì, Nau way bư brah kah gĭt Hùng Vương lĕ dơi ntĭm jao, mât mray, hao dŏng n'hanh gĕh nau njêng, pơk huy pah kan lam bri dak n'hanh dôl dơi plăch r'gâl njŭn ăp ntŭk tâm ăp bu nuyh Việt n'hanh âk bri dak bă bă ta thế giới.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Rbŭn Ðền Hùng nĕ dơh, abaơ n'hanh bơh kơi aơ jêng ntŭk nsing tâm nau rêh nuih n'hâm bơh bu nuyh neh Việt. Sĭt ta Ðền Hùng jêng nau iăt tĕng n'hanh nau kha gĭt ma tô tơm jrŏng rnoi bu nong, nau nĕ bư he gĕh nau h'mô đah nau way n'hanh nau kăl e bơh jrŏng rnoi u che chơ lơi bơh kơi.

Bảo Ngọc (t.h)

336
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.