Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thương binh Nông Văn Dung uô nênhx shir phangz, muôx jul

14/07/2022 22:46 G7T+7

Shông 1966, zơưv Nông Văn Dung (zus shông 1949) môngl uô tuz trok ntơưv xênhr. Uô kang ntơư uô hâux lưv trinh sat ntơưv yangr trok xênhr Quảng Nam, Quảng Ngãi haz Kon Tum. Kangz shông 1967, tangz tov tâus cê rmôngl uô hâux lưv têk mangl nênhs fêv jur cêr, laiv bôngs napan (zangv bống chik) uô trâu zơưv mangl trâuk moz nhangr, tsuv lus thangx qơư an toanx chia khu moz.

Shông 1974 tror lus kuz tsêr Cao Bằng uô nênhx nhoz. Shông 1989, zơưv chox chuôz zis tuôx Đồng Nai uô nox. Txus shông 2006, zơưv tuôx uô nox, nhoz ntơưv xênhr Đăk Nông txus nhis nuôr.

Shông ntâu tangz sis zơưv Dung tsinhr trâu saz uô nox uô hâuk

Nhis nuôr zơưv zos thương binh hangx 4/4, Chi Hôix thơưx Hôix nênhs ntâu shông jos 8, xar Quảng Hòa (Đăk Glong). Đrul tinh thânx banv linhr tuz trok zơưv Côngz Hồ, zơưv tsinhr ntâus ntêx hur uô nox uô hâuk, kruôz ntuôl chor hôix viên cxiv tsangr pênhr hôix; kruôz ntuôl pux tuz nhuôs côngv saz siz pangz phuôv tsangr phuôv tsang rcinh têr, trâu saz côngv chor phong tsox trôngx qơư, cxiv tsang têz qơưs yaz.

Shông 2021, thương binh Nông Văn Dung tâu Têz qơưs pangz uô tsêr siz hluz

Minh Huyền

 
249
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.