Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dŭt kah mbêt gŭr bơh bu nuyh Thái

26/05/2022 10:36 G5T+7

Lah gĕh nar rbŭn bư brah mô rĭ nkra ndơ dŏng bư brah nar tết, mbêt gŭr jêng du ndơ sa mô dơi lah mô gĕh ta ndơ sa mbêt ngũ sắc bơh bu nuyh Thái. Mbêt gŭr gĕh mau uĕh n'hanh sa kah, mpơl saơ nau gĕh hơm răm, nau ndrŏng hao.

Bu nuyh Thái săch mbêt yôk grăp têh, săk goĭ n'kul mbêt ndrel ma n'ha tơm mbêt cẩm. Lor ma sŏk n'kul, mbêt dơi bu pa kloh, trăm ta dak. Jêh rĭ gâm ân duh dak n'ha mbêt cẩm gơi dak jêng mau gŭr. Jêh n'dik dak he sŏk mbêt trăm tâm 10 mông gơi mbêt gĕh mau gŭr. Mbêt gĕh mau uĕh ma mô tĕng dak n'ha he gâm kât mô rĭ loãng. Gơi mbêt gŭ sa kah, ndơ n'kul mbêt he tho ân kloh; lah n'kul he njâp ŭnh rhâr ân tâm ban, gĕh ŭnh nga gơi mbêt sĭn tâm ban...

Mbêt gŭr ndrel ndơ ngêt sa bă bă bơh bu nuyh Thái

N'ha mbêt cẩm bơh hôm dơi bu dŏng bư mau ma mbêt lah hôm dơi bu dŏng săm nau ji siĕk, ji klơm soh, luh n'hak...

Du r'năk bu nuyh Thái way gĕh ndơ n'kul mbêt dơi nkra tă bơh tơm di gơi dŏng n'kul mbêt n'hanh n'hôl ăp ntil ndơ sa bă bă

Mẫn Doanh

375
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.