Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

“Tsaz hli Iz tênhv thâuv hli Shang”

06/01/2022 10:55 G1T+7

Tsôngv box Zir, Langl muôx lu lus has “Tsaz hli Iz tênhv thâuv hli Shang” haz “Tsaz hli Shang tưz tênhv thâuv hli Iz”.

Tsôngv box Zir, Langl muôx tux côngv grax us trâu Tsaz hli Shang

Trơưs ntơư, nênhs Zir, Langl seiz Jămx hli Shang zos iz hur oz chor tsaz zov chênhr hlo hur iz shông uô kangz Tsaz Nguên đanr. Tsaz jămx hli Shang iz făngz muôx grê côngv pus zơưs, côngv chor plil pôngz zos jas chia chuôz zis, iz xênhv côngv uô cê, tuz nhuôs ndu txax njil, moz saz nav txir, pus zơưs.

Sâuv tsuv mor côngv pus zơưs hur nuz jămx hli shang ntơưv nênhs Zir, Langl zos par, grax us haz txir…

Cxuô chuôz zis nax Tsaz hli Shang trâu nuz 14 hli 7 âm lix nax shông. Nênhs Zir, Langl khênhx muôx lu lus thâuv has txus cxuô zangv nox: “Tsaz hli Iz nox grax keiz, tsaz hli Shang nox keix us”. Chor us kangz, trok hlo zuôr lo tuô chia côngv pus zơưs, xinhz têz xinhz qơư chia thor môngr jông trâu chuoz zis.

Us tsinhv uô ntâu zangv chia chuôz zis, iz xênhv nhoz uô cê nox hâuk lov jêv…

Mẫn Doanh

324
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.