Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiz chênhr yangz shuv trâu shuv xinhz thi cơưv tangs cxênhx III

09/06/2022 16:44 G6T+7

Jas thi cơưv tangs THPT têz qơưs shông 2022 uô txix trâu nuz 7 - 8/7. Tangs nro xênhr Ðăk Nông muôx 6.876 thir sinh đăng cir thi. Hur ntơư, muôx 6.583 thir sinh chor khôir tsêr cơưv THPT, 293 thir sinh tưx zo; 1.583 shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs.

Jas thi shông nuôr, tangs nro xênhr bur chir 19 kror qơư thi, cxangz 1 kror qơư so li shông 2021. Xênhr tưz cxiv tsang Hôix đôngx thi, Ban tơư kra jas thi cơưv tangs THPT 2022, cưv canr bôx sâu ntơưr đăng cir thi, kra shuv cui chêr thi trâu pangz canr bôx, cưs kra ntơưr uô hâux lưv thi. Sơv GD&ÐT tangz tov seiz njuôl điêux ciêns cơ sơv vâts tsât, tsang thiêt bix tsov cưv jas thi, muôx điêux ciêns zôngx ziv trâu môngl lus, nox, su trâu shuv xinhz haz nênhs cxênhz jê ntơưv shuv xinhz…

Nôngz nhôngl nuôr, chor tsêr cơưv THPT tangz tov chênhr mangx yangz shuv, pangz ciênr thưc, pangz uô truôx saz trâu shuv xinhz lơp 12, pangz chor cưr sănr sangx môngl côngv jas thi zov chênhr. Hur ntơư, cưs kra haz shuv xinhz tangz tov tox tsongs yangz shuv trơưs jê câur truc đêx thi minh hoas ntơưv Bôx GD&ÐT, đrul phương châm "Cơưv tsus tưs truôx tsus ntơư”.

Cưs kra haz shuv xinhz chor tsêr cơưv cxênhx III tangz tov trâu saz yangz shuv trâu jas thi cơưv tangs zuôr txus nuôr

Chor cưr shuv xinhz lơp 12 Tsêr cơưv THPT DTNT N’Trang Lơng tangz tov hlang môngl ntu “uô kangz”

Cưs kra tox tsongs phênhz kra chia huv trâu saz xangr ntơưv chor cưr

Cưs kra zov chênhr, siz thangv, đênhr saz khor kho trâu shuv xinhz, angv tsi puz cxơưx xinhz

Cxuô tsêr cơưv tưz haz tangz tov tsov cưv thi siv ntâu jas chia shuv xinhz cor cangv trâu cxuô zangv đêx haz pangx saz truôx trâu jas thi tsinhv

Shuv xinhz seiz xur mông côngv thi sâuv hêx thôngr cangr thi cơưv tangs THPT shông 2022

Hồ Mai

2,308
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.