Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'hao nau kan ntĭm kon se nti săm bŭt tâm rlong dŭt wâl săm bŭt gưl III

09/06/2022 16:44 G6T+7

Tâ tâm rlong dŭt wâl săm bŭt gưl III bri dak năm 2022 dơi ndâk kan ntơm lơ 7-8/7. Lam n'gor Dak Nong gĕh 6.876 kon se nti săm bŭt dăn tâm rlong; tâm nĕ, gĕh 6.583 kon se tâm rlong dŭt wâl săm bŭt gưl III, 293 kon se dah ŭch tâm rlong êng.

Tă tâm rlong năm aơ, lam n'gor gĕh 19 ntŭk tâm rlong, gĕh âk tay năm 2021 du ntŭk. N'gor lĕ njêng Hội đồng tâm rlong, M'bŭch lan ntĭm gai tâm rlong dŭt wâl săm bŭt gưl III năm 2022, đă kan bộ nchih săm bŭt dăn tâm rlong, ntĭm tay nau kan ntĭm tâm rlong ân phung kan bộ, nai ntĭm mât nau tâm rlong. M'bŭch kan ntĭm sơm dôl ksiêm kơp wâl săm bŭt n'hanh jrô tâm rlong, ndu ndơ dŏng ndâk tâ tâm rlong, njêng gĕh nau kan uĕh nơih gơi gĕh ntŭk luh lăp, rlu ân kon se tâm rlong n'hanh me mbő phung kon se n'hanh mpôl băl phung kon se tâm rlong...

Tât abaơ, ăp wâl săm bŭt gưl III dôl n'hao nau kan ntĭm, bư gĕh nuih n'hâm uĕh lăng ân kon se jrô 12, sâm kơl kon se nti săm bŭt lăp tâm rlong ta tâ tâm rlong kh'lay aơ. Tâm nĕ, nai ntĭm n'hanh kon se nti dôl nti ren tĕng cấu trúc nau tâm rlong ntêk bơh N'gâng kan Ntĭm sơm & n'hanh Ntĭm nau kan, tĕng nau kan "Ntŭk nau nti ntŭk kah gĭt".

Nai ntĭm n'hanh kon se nti săm bŭt bơh Wâl săm bŭt gưl III dôl nsrôih ntĭm ren ân nau kan tâm rlong dŭt wâl săm bŭt gưl III dăch tât

Kon se nti jrô 12 bơh Wâl săm bŭt gưl III bu nong gŭ nti N'Trang Lơng dôl nti ren "dăch dŭt nar tâ tâm rlong”

Nai ntĭm nau nti, ndâk n'jêng "nau nti tâm di" tĕng nau ŭch tâm rlong bơh ăp kon se nti săm bŭt

Nai ntĭm mât, mbơh hưn nau bên, bư gĕh nau mĭn uĕh lăng ân kon se nti săm bŭt, gơi kon se mô gĕh nau mĭn klach rĭ aơ

Ăp wâl săm bŭt dôl ndâk nau kan n'hanh lĕ ndâk nau kan tâm rlong âk tâ gơi kon se nti săm bŭt mơng đah nau tâm rlong ngăn ngên

Kon se nti uănh nô nau nchih tâm rlong ta hệ thống mât nau tâm rlong dŭt wâl săm bŭt gưl  III năm 2022

Hồ Mai

2,312
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.