Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'hao tay nau n'jrăng, n'gang ji kop măch kăp

10/11/2022 10:32 G11T+7

Ntơm bôk năm 2022 tât abaơ, lam n'gor Dak Nong gĕh rlau 2.100 bu nuyh tưp nau ji kop măch kăp ta 71/71 xă, phường, bon têh.

Gơi ngăch n'king, mât nau ji kop măch kăp, Ủy ban Bu nuyh bon lan đă ăp m'bŭch, n'qual pah kan ndrel nê nê ma m'bŭch kan Y tế ndâk nau kan bư khĭt nklŭn, ka man măch. Ăp r'năk ta ntŭk tâm tưp nau ji ngăch ksiêm, mât, nkhŭt ăp thŭng, ndơ dơm dak, ăp ntil ndơ dŏng, n'dŏk tĕng nau ntĭm bơh m'bŭch kan Y tế... Ăp n'qual ndâk nau kan, nhŭp kuh di bu nuyh kan, m'bŭch kan, bu tơm mât ntŭk ndâk nkra, n'gâng kan bri dak, xí nghiệp, wâl nti săm bŭt, bu tơm wâl ân bu manh... mô ŭch pah kan ndrel ta ăp tâ n'gâng kan bri dak ndâk nau kan mât kloh ntŭk rêh gơi mô gĕh nklŭn, ka man măch n'hanh krih dak si bư khĭt ka man tâm tưp nau ji.

Ðah ma r'noh năm 2021, r'noh bu nuyh tưp ji kop măch năm aơ âk rlau 9 tâ đah năm e

Ndâk nau kan krih dak si bư khĭt măch tưp nau ji 1 tâ du pơh ta ăp ntŭk gĕh nau ji tâm tưp, 2 tâ du tâ ta ăp ntŭk klach gĕh nau ji tưp, khay gĕh âk nau ji tưp

Bu nuyh bon lan bư khĭt nklŭn, ka man măch, mât kloh ntŭk rêh bơh pĭt wâl, kât mŭng bêch...

 

Mẫn Doanh

2,250
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.