Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lĕ nuih n'hâm bơh ăp nau kan mbah wơt Rbŭn têh đại biểu Ðoàn n'gor

22/09/2022 17:53 G9T+7

Rbŭn têh đại biểu Ðoàn Druh ndăm Cộng sản Hồ Chí Minh n'gor Dak Nong tâ IV, năm pah kan 2022-2027 ndâk kan tâm 2 nar lơ 21-22/9/2022 ta Wâl rbŭn Druh ndăm n'hanh kon se n'gor Dak Nong. Rbŭn têh aơ gĕh 200 đại biểu tơm tât bơh 261 m'bŭch kan cơ sở Ðoàn, mpơl măt kan ân ma rlau 31.000 đoàn viên n'hanh rlau 157.000 druh ndăm lam n'gor.

Bơh đah nau rơm pah kan dơi kan dŭt, ăp m'bŭch kan đoàn n'gor lĕ ndâk âk ntil nau pah kan uĕh, tâm di gơi mbăh wơt rbŭn têh. Tâm nĕ gĕh nau kan dăn njêng, dơn n'hanh pâng bảng mbơh ndơ kan, nau kan druh ndăm ăp cấp; trŭnh nau pah kan ch'hik mpêh dônh ntŭk mât ntŭk rêh ta Nar Pơh ndrêh; nkra ntŭk pâl ân kon se, nkra wâl tâm rŏng kon bu nuyh, ân ndơ ma kon se jê, bu nuyh bon lan ta mpeh ngai, mpeh vêch bon lan bu nong iê bu nuyh...

Ăp đại biểu tât rbŭn têh dơi bu mbơh ta ăp trang web, mạng xã hội bơh N'gor đoàn Dak Nong

MV "N'hâm suan bu druh ndăm Dak Nong" mbah wơt rbŭn têh dơi gĕh âk ca sĩ, kan bộ đoàn, đoàn viên tâm n'gor k'dŏ

100% ăp m'bŭch kan Ðoàn tâm n'gor trŭnh nau kan Nar Pơh ndrêh gơi ch'hik mpêh dônhg n'dŏk mât mray ân uĕh ntŭk rêh, tăm tơm si... mbah m'ak Rbŭn têh

Ăp ntil nau kan, ndơ kan bu druh ndăm, ndơ kan kơl bon lan... dơi bu ndâk kan âk lor ma tât nar rbŭn têh

Ðoàn viên druh ndăm nsrôih nkra kao mi nga dŏng bư uĕh ta ntŭk rbŭn têh

Mẫn Doanh

2,507
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.