Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jâuz môngx tơi

23/08/2016 14:37 G8T+7

Jâuz môngx tơi muôx protein, tsi tros; muôx thangx, canxi, photpho, kali, natri, vitamin A, B1, B2, C, E,… Jâuz môngx tơư khu iz cxa moz hur kangz nuôr:

Jâuz môngx tơi

+ Thanh nhiêts, uô tơưr grax yaz tuôx: Jâuz môngx tơi hâu njư los sis shơư nôngz tsiz muôx đuz ciz tuôr môngr.

+ Fu khuôr txôngv, tu plêz, têk tơư tu plêz: Jâuz môngx tơi tuôr lưx tsu cuô hâuk, fuôk muôz buôz fu, têk tơư tsuv tu plêz.

+ Tsangv lpăngz: Jâuz môngx tơi 50g, jâuz đai 50g, kos kai 1 (têr tơưr cxôngr nhiak) uô cuô nox ntâu hnuz.

+ Tso jil cu: Blôngx môngx tơi 1 khơưv têk, tuôr lưx, tsu cuô shơư đêx, kê cuô, hâuk cu cênhz mir njir njêr. Fuôk buôz plăngz jil.

+ Moz tâuz hâu viv tir yangr: Blôngx môngx tơi tuôr lưx tsu cuô hâuk, fuôk muôz krưr oz fang thair dương.

Nguồn: suckhoedoisong.vn

1,571
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.