Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zov chênhr, tu luz nênhx trâu thanh niên xung phong lâul

14/07/2022 22:48 G7T+7

Hôix thanh niên xung phong (TNXP) âux xênhr nhis nuôr muôx 1.394 hôix viên. Shông 2022, Hôix phat đôngx chor phong tsox siz lưr đrul chuv đêx “Côngv saz cxiv tsang tsov cưv Hôix muôx jul tangs nro cxuô făngz; phat hui vai tsox nhân chưngr lus đruôl uô cê viv siz hluz đôngx đôix; năng đôngx sangr tos pangz đăngs jul viv côngx đôngx-tsôngv langx; cxiz chênhr phong tsox thanh niên xung phong lâul uô cinh têr”.

Hôix cênhz đrul cxuô cxênhx, đoanx thêv kra uô ntâu hoax đôngx siz hluz đôngx đôix, zov chênhr tu luz nênhx vâts tsât, tinh thânx trâu hôix viên xưs li: tu đăngs jul, uô yaz haz khu tsêr nhoz, uô cê zaiv cêr chêr đôx chinhr sach… Nôngz nhôngl zuôr txus nuôr, Hôix zuôr txuôl nzir phat hui vai tsox nhân chưngr lus đruôl; cênhz đrul seiz shuôs, iz trux xac nhâns hôx sơ TNXP; kruôz hu chor tsêr pangz, chor hôix viên muôx điêux ciêns haz chor tsov cưv njênhs zôngv zov chênhr, pangz hôix viên uô nênhx txov nhev txaik pênhr, phuôv tsangr cinh têr chuôz zis, nde trux uô nênhx truôx…

Hôix cênhz đrul tsov cưv đoanx thêv yangv haz puz nux TNXP lâu nhoz iz lênhx, uô nênhx txov nhev

Chor tsov cưv, tsêr pangz bangx zos tsêr siz hluz trâu TNXP lâul uô nênhx txov nhev

Krêz uô tsêr nhoz trâu TNXP lâul txov nhev

Siz hluz TNXP txuôl njir uô ar tsov hur luz nênhx chiax nhoz

Ntâu lênhx jông TNXP lâul txuôl njir uô ar tsov hur luz nênhx chiax nhoz, uô qox tuôv ntơưv ntâu hoax đôngx, phong tsox

Chor TNXP lâul tâu tox điêux ciêns chia nde trux, uô nênhx shir phangz, muôx jul thâuv lâul

Mẫn Doanh

2,734
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.