Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâm kơl, mât mray nau rêh ma druh ndăm tă kơl tâm lơh kăl e

14/07/2022 22:48 G7T+7

M'bŭch kan phung druh ndăm Tă kơl tâm lơh kăl e n'gor abaơ gĕh 1.394 hội viên. Năm 2022, M'bŭch kan ndâk nau kan tâm rlong đah nau moh kan "Tâm rom gop ndâk njêng M'bŭch kan nâp phêt lĕ r'ngôch; n'hao nau kh'lay bu nuyh tâm lơh kăl e yor nau tâm rŏng ma băl tâm lơh ndrel; Ngăch n'hanh gĕh âk nau mĭn njêng tâm nau kan yor nau rêh bri bon - bon lan; N'hao dăng nau kan druh ndăm tă tâm lơh kăl e blau wăng sa".

M'bŭch lĕ pah kan ndrel ăp ntŭk kan, phung kan ndâk âk nau kan yor nau tâm rŏng ma băl tâm lơh ndrel, sâm kơl mât mray nau rêh gĕh drăp ndơ, hao uĕh nuih n'hâm ân ăp hội viên gĕh: mât mray n'hâm suan săk jăn, nkra mhe n'hanh nkra tay wâl gŭ, pah kan kơl hao nau rêh... Ta ăp năm bơh kơi aơ, M'bŭch pah kan uĕh tay gơi n'hao nau kh'lay bu nuyh tâm lơh kăl e; pah kan ndrel joi kơp, sŏk săm bŭt hồ sơ druh ndăm tă tâm lơh kăl e; kuăl jă ăp phung tài trợ, ăp hội viên ndrŏng n'hanh ăp phung kan tín dụng sâm kơl, ân hội viên gĕh nau rêh jêr jŏk dơi manh prăk, pah kan wăng sa tâm r'năk, hao đăp mpăn nau rêh...

M'bŭch kan pah kan ndrel ma ăp phung kan tât khâl n'hanh ân ndơ ma druh ndăm tă tâm lơh kăl, gĕh nau rêh jêr jŏk

Ăp phung kan, phung kơl jao wâl tâm rŏng ân ma druh ndăm tă tâm lơh kăl e gĕh nau rêh jêr jŏk

Ntơm ndâk nkra wâl gŭ ma druh ndăm tă tâm lơh kăl e gĕh nau rêh jêr jŏk

Nau tâm rŏng druh ndăm tă tâm lơh kăl e dơi khăn păng pah kan uĕh tâm nau rêh abaơ

Âk bu nuyh druh ndăm tă tâm lơh kăl e gĕh âk nau pah kan uĕh tâm nau rêh abaơ, jêng bu nuyh tâm r'nglăp âk ndơ kan, nau kan

Ăp druh ndăm tă tâm lơh kăl e dơi bri dak kơl hao tâm nau rêh, rêh gĕh nau m'ak, rêh dăng n'hâm suan săk jăn năm ranh

Mẫn Doanh

2,732
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.