Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv tsêk grax grax buô nhôngl ntêr mas tsi tangs zuôr tuv jêz txas

01/09/2016 14:48 G9T+7

Zos tsi muôx tuv jêz txas chia por vêv grax, ntâu jas zuôr grax thâuv tangs cis txus tangr su tưz tsư, tiv zix mas chor hnuz yangr ntux cuz. Viv li, zuôr muôz cuô kâuz los sis jiz mur chia pangz grax buô nhôngl ntêr đuô:

Muôz jiz mur hil changv grax chia nhôngl ntêr

+ Muôz cuô kâuz: Nzuôr grax hur, uô kangz ntơư krưr grax hur iz txux fuôv tưz tsâu cuô kâuz. Zos li mas grax tsêl đhâu yênhx mos tưz zuôr tsi tangs tso hur tuv jêz txas.

+ Muôz: Grax uô kangz cxôngr uô têx thôngx, plênhr mir njir jiz mur nguên tsât, muôz grax đai ntơưv têx kror langx khav. Uô li ntơư zuôr tsêl lo grax nhôngl ntêr tsi tsư, cênhz ntơư grax tsinhv los six tsư kangz.

Mẫn Doanh (t.h)

1,407
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.