Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm prăp puăch sur ân uĕh mô kâp chê tâm tu n’dĭk

01/09/2016 14:48 G9T+7

Lah mô gĕh tu n’dĭk gơi prăp ân uĕh puăch sur, yor he r’văt puăch tơm bơh ơm ôi tât dâng nar nĕ ât saơ bô ih jêh, tâm nĕ gĕh ăp nar bri duh nar. Yor nĕ, he dŏng dấm mô rĭ dak sŭt, gơi prăp puăch sur dŏng sa ân jŏ:

Dŏng dak sŭt m’hĭng gơi prăp puăch ân mô gĕh bô ih

+ Dŏng dấm: Rao puăch ân kloh, jêh nĕ rklâm puăch ta siăm kloh tă mphŭk ta dal dấm. Yor nĕ, puăch mô gĕh bô ih tât ôi ôi tau mô kâp chê tâm tu n’dĭk.

+ Dŏng dak sŭt: Puăch jêh siĕk jê, he mhĭng ta puăch iê dak sŭt, jêh nĕ yông puăch ta n’tŭk uĕh. Bư kơt nĕ puăch jŏ bô ih, khă nĕ lah lŏ bư puăch sa ât  kah tay.

Mẫn Doanh (t.h)

1,406
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.