Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu bur n'hao âk nau pah kan uĕh tâm nau kan ndâk njêng bri bon mhe

20/10/2022 07:53 G10T+7

Lam n'gor abaơ gĕh rlau 84.000 hội viên bu ur, tâm nĕ r'noh hội viên bu nong iê bu nuyh gĕh tâm 35%. Bư tĕng nau ndâk kan tâm rlong "Ndâk njêng bu nuyh bu ur Dak Nong rŏng đah bri dak, n'hao nau dăng kan, bư tơm ta nau kan, mô gĕh nau klach, gĕh nau mĭn hao tâm nau rêh", oh nur bu ur lĕ gĕh âk nau pah kan di, ntil nau kan uĕh ndâk njêng bri bon mhe.

Tâm nĕ, gĕh âk nau pah kan uĕh ngăn ngên gĕh nau ndâk kan ndơ kan "wâl kloh, ntŭk tăm tơm jêng", "5 ntil nau mô dơi kan, 3 ntil nau kloh"; tăm kao mi nga ta pĭt trong hăn, mpêh dônh n'dŏk ta ăp trong; sŏk n'khŭt n'dŏk di ntŭk n'hanh tăm tơm sa trau kloh; trong hăn phung bu ur mât; tổ bu ur mât gâng lŭ n'har bri mô rĭ nau kan bu ur tâm kơl hao nau wăng sa... Ăp ntil nau pah kan uĕh dơi m'bŭch kan pơk huy, gĕh âk oh nur bu ur tĕng pah kan, sâm kơl r'gâl uĕh tay nau rêh tâm bon lan.

Tăm tơm mi nga ta pĭt trong n'hanh ta wâl rbŭn dơi âk hội viên bu ur lĕ nuih n'hâm tĕng pah kan

Ăp m'bŭch kan ndâk kan nao nao nau kan sâm kơl hao nau wăng sa, kơl bu ur gĕh nau rêh jêr jŏk, bu nong iê bu nuyh

M'bŭch bu ur pah kan ndrel ăp phung kơl ndâk nkra wâl tâm rŏng ân ma r'năk sa hội viên gĕh nau rêh jêr jŏk

Lĕ nau uĕh bơh ăp ntil nau kan kơl, bư gĕh nau rêh đăp mpăn bơh bu ur tâm bon lan

Nau uĕh bơh nau kan "Bu r'meh ndjôt ân - Bu mô tong tât dơn" bơh m'bŭch kan bu ur

Tă bơh prăk têm nkrem ta sur neh, tăch ndu ndơ ơm... ăp m'bŭch kan bu ur sâm kơl prăk ân ma ăp hội viên roh ndu ndơ ta yăn mih phŭt siăl mhe aơ

Mẫn Doanh

2,206
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.