Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu ur bon Me Ra mât mray nau kan vâng tanh

05/05/2022 14:55 G5T+7

Gĕh nar mô ru, jêh pah kan bư mir jan ba, âk bu ur Bu Nong bon Me Ra, xă Dak R'tih (Tuy Ðức) ndăn mông gŭ tanh. Ta nhiar wâl, oh nur lĕ nuih n'hâm vâng rse brai ndrêh, chăng, krăk... gơi tanh ăp ntil ndơ dŏng bơh bu nuyh Bu Nong.

Gĕh nah tâm 3 - 4 pơh dơi khăn păng tanh jêh, gĕh nah tât bar pe khay mơ dơi khăn păng tanh jêh. Bơh đah gĕh nau uĕh tâm nau way kơt kăl e, dŏng tâm nau rêh ôi mhau, nau vâng tanh hôm jêng du ntil nau pah kan n'sĭt prăk ma âk oh nur ta aơ...

Bu ur Me Ra gŭ tanh

Oh nur ŭch ngăn buănh rse brai

Âk oh nur nsrôih ôp nti nau tanh, kao rup kăl e

Mẫn Doanh

531
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.