Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đêx yuôx njuôz jông trâu đăngs jul chaix ntux no

06/01/2022 10:50 G1T+7

+ Cuô krar nhôngl: Krar nhông 20g cxôngr bleik, đại táo 10g tsi zuôr nôngz. Muôz hur si chox môngl tsâu hur thâur bul hâu ntuv, muô cxangz thangx njêr trơưs nhiav. Pangz tangr moz uô no, moz plăngz, mfâu plăngz nhur, têk tơư txas, phangx khu moz cêr uô pang…

Cuô nangr laz pangz phangx khu moz uô no, moz tâuz hâu nuz ntux no

+ Cuô jâuz cxưz keiz: Jâuz cxưz 30g cxôngr lur, 5 luz nôngz đok nhôngl cxôngr zâu, 1 luz kos jâuz cxôngr uô bleik. Muôz hur si trâu hur lâux câuz, lâuz 400ml râuz bâu hur 10 phut, kê đêx hâuk cuz. Txu cuz chêr, txu gru, khu cxơưk njưl, moz tâuz hâu.

+ Cuô nangr laz: 10g blôngx nangr laz, krar nhôngl 3g. Tsâu đêx bâu muôz cxangz thanhx njêr, zôngv hur chor nuz ntux no. Pangz phangx khu moz uô no, moz tâuz hâu, uô ndil lênhl, tsangv plăngz viv no, tso kuôr uô cuô…

     Mẫn Doanh (t.h)

497
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.