Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak si uĕh ma n'hâm suan săk jăn tâm yăn sĭt pih

06/01/2022 10:50 G1T+7

+ Dak rchia: Rchia 20 gam koh n'hơ, đại táo 10 gam lơi grăp. Sŏk n'hôl ân duh tâm chai, jêh rĭ chê iê sĭk. Sâm kơl n'gang nau ji kop, ji ndul, ji khŭng proch, ndik jâng ti, n'jrăng nau ji mlông...

Dak tía tô sâm kơl n'jrăng săm nau ji kop, ji bôk yor bri sĭt pih

+ Dak n'ha ngò: N'ha ngò 30 gam koh gleh, 5 mlâm tui koh n'hơ, du củ cải koh n'hơ. Sŏk nkhŭt tâm glah, nkhŭt 400ml dak duh ân jŏ 10 mnĭt, trih sŏk dak ngêt. Dak aơ sâm kơl bư trŭnh siĕk, trŭnh nau ji kop, nuh lơh, ji bôk.

+ Dak tía tô: 10 gam n'ha tía tô, rchia 3 gam. Trăm đah dak duh jêh rĭ chê sĭk, dŏng ngêt ta ăp nar bri ji kăt. Sâm kơl săm bah nau ji kop, ji bôk, way măt, ĕk jroh, ji ndul yor bri sĭt pih...

     Mẫn Doanh (t.h)

498
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.