Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pux canr bôx nênhs Môngz năng đôngx

07/07/2022 14:18 G7T+7

Nhis nuôr, muôv Hờ Thị Ly, minhx cxưx Môngz zos Thơưx Ban Măts trâns, Chi hôix thơưx Hôix kuôl pux, Bí thư Chi đoanx jos Tân Lập, xar Đăk Ngo (Tuy Đưc). Đrul vai tsox ntơưv zus, muôv trâu saz kruôz ntuôl pêx xinhv côngv saz, siz pangz phuôv tsangr cinh têr; kruôz ntuôl, đênhr saz tix vi kuôl pux shang nhuôs nhuôs muôx cêr hoaix chia muôx six nhôngl uô nox uô hâuk, tu chuôz zis, zus tuz nhuôs cơưv ntơưr.

Chor hâux lưv hur jêx jos por lênhx lo muôv zov chênhr uô, cuz saz lus. Iz făngz ntơư, muôv krêz tsêr xơưk khâuz ndơưk truênx thôngr chia muôs sâu nzir nhiax haz đhâu ntơư pangz mangx tuôr tsês banv săc văn hoar truênx thôngr minhx cxưx.

Thơưx Ban Măts trâns jos Hờ Thi Ly (tov cơưk sangz xik), kruôz ntuôl pêx xinhv uô trơưs jông chuv trương, chinhr sach ntơưv Đảng, phap luôx ntơưv Têz qơưs

Muôv Hờ Thị Ly (sangz xik) kruôz ntuôl thanh niên hur jos tsi zuôr pux, zơưs nzur los sis jê trox nyangr

Muôv Ly tuôr tsês văn hoar truênx thôngr nênhs Môngz

Minh Huyền

217
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.