Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu ur kan bộ bu nuyh Mông lĕ nuih n'hâm tâm nau pah kan

07/07/2022 14:18 G7T+7

Abaơ, yuh Hờ Thị Ly, bu nong Mông lah Kô ruanh M'bŭch kan Mặt trận, kô ruanh Chi hội M'bŭch kan bu ur, Bí thư Chi đoàn bản Tân Lập, xă Dak Ngo (Tuy Ðức). Ðah nau blau tâm nau kan, yuh nsrôih kuăl jă bu nuyh bon lan tâm rom gop, sâm kơl hao nau wăng sa; mbơh ntĭm, n'hưch oh nur deh kon ân di gơi gĕh n'hâm suan pah kan, mât chăm r'năk sa, ntĭm oh kon.

Ăp ntil nô nau ndâk kan ta bản dơi yuh pah kan lĕ nuih n'hâm, nsrôih tâm nau kan. Bơh đah nĕ, yuh hôm pơk wâl kchoh sa bŭt ao gơi tăch joi prăk n'hanh mât mray uĕh nau wăng bu nong păng nơm.

Kô ruanh M'bŭch kan Mặt trận Hờ Thị Ly (dŭt bơh ma ti), kuăl jă bu nuyh bon lan tĕng kan uĕh trong leo kan bơh Ðảng, nau kơl pháp luật bơh Bri dak

Yuh Hờ Thị Ly (bơh ma ti) kuăl jă bu druh ndăm tâm bản mô dơi sŏk ur, sŏk sai ơm mô rĭ tâm sŏk ur sai hôm e tâm dăch dak m'ham

Yuh Ly mât mray nau way kăl e bơh bu nuyh Mông

Minh Huyền

218
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.