Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pux canr bôx đoanx trâu saz, ntâus ntêx nhoz xar Đăk R’la

24/03/2022 10:54 G3T+7

Shông 2017 txus nuôr zos Phor Bí thư Đoanx xar Ðăk R’la (Ðăk Mil), muôv Mông Thị Linh, minhx cxưx Langl (zus shông 1995) tsinhr trâu saz, ntâus ntêx hur cxuô hoax đôngx ntơưv trôngx qơư. Chia cxiv tsang tsov cưv Đoanx, Hôix ziv nuz ziv phuôv tsangr, muôx jul tangs nro cxuô făngz, muôv tưz trâu saz nrar cơưv đhâu ntơưr bor, môngl cơưv lơp kra cxangz cưs cxênhx saz tsov cưv.

Muôv Mông Thị Linh siz thangv cênhz canr bôx đoanx jêx jos făngz cxiv tsang, phuôv tsangr phong tsox đoanx nôngz nhôngl zuôr txus nuôr

Hur hoax đôngx đoanx, muôv zov chênhr siz shơư kruôz ntuôl, kruôz hu chor nênhs hluôs uô nênhx jông haz uô trơưs cêr chei, chuv trương ntơưv Đảng, chinhr sach, phap luôx ntơưv Têz qơưs… Iz făngz, muôv tsinhv kruôz ntuôl, kra đoanx viên, thanh niên hur xar trâu saz phuôv tsangr cinh têr, cxuôv yeiz pluôl…

Muôv Linh trâu saz môngl côngv phong tsox tso nyangr tinhx nguêns ntơưv trôngx qơư

Kror gruôl, trâu saz ntơưv Phor Bí thư Đoanx xar Ðăk R’la Mông Thị Linh pangz mangx cxiz chênhr phng tsox, hoax đôngx ntơưv nênhs hluôs sâuv thangx tsangv môngl trơưs făngz tuz, uô muôx điêux ciêns trâu chor hluôs pangz đăngs jul cxiv tsang têz qơưs ziv nuz ziv phuôv tsangr.

Muôv lo đoanx cxênhx saz kruôs viv muôx thanhx tich jông yangx huê hâux lưv đoanx haz phong tsox thanh thiêur nhi

Y Sơn

375
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.