Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu ur cán bộ đoàn lĕ nuih n'hâm tâm nau kan, gĕh nau pah kan uĕh xã Dak R'la

24/03/2022 10:54 G3T+7

Ntơm năm 2017 tât abaơ lah Groi Bí thư Ðoàn xă Dak R'la (Dak Mil), yuh Mông Thị Linh, bu nong Nùng (deh năm 1995) lĕ nuih nhâm tâm nau pah kan, lĕ nuih tâm ăp ntil nau kan tâm xă. Gơi ndâk njêng ntŭk kan Ðoàn, Phung kan lơ nar lơ hao nâp phĭt, yuh mô rlu joi rŏ sam bŭt báo, tĕng nti jrô ntĭm nau kan đoàn.

Yuh Mông Thị Linh mbơh ntĭm nau kan ma cán bộ đoàn thôn ntil nau kan ndâk njêng, hao nau kan đoàn ta ăp khay bơh kơi

Tâm nau kan đoàn, yuh uănh kh’lay ngăn nau kan tâm rnglăp gơi mbơh ntĭm, jă đă ăp phung druh ndăm rêh uĕh n’hanh pah kan ân di nau way- trong leo kan bơh Ðảng, Bri dak… Bơh đah nĕ, yuh hôm e ntĭm phung đoàn viên, druh ndăm tâm xă gơih pah kan bư mir jan ba, lâm nau ji ngot trŭnh o-ach…

Yuh Linh lĕ nuih n'hâm tĕng pah kan nau kan ân nđâp m'ham tâm n'qual

Nau ngăch, lĕ nuih n'hâm tâm nau pah kan bơh Groi Bí thư Ðoàn xã Dak R'la Mông Thị Linh sâm kơl n'hao uĕh nau kan, nau pơk kan bơh phung druh ndăm tâm lam xă hao uĕh ngăn, suy kơl ân phung druh ndăm kơl nau blau, kơl nhâm ndâk njêng bon lan mhe.

Yuh đoàn m'bŭch đoàn r'nê yor gĕh âk nau pah kan đoàn n'hanh nau kan bu druh ndăm

Y Sơn

382
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.