Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Nam Xuân trâu saz uô nox uô hâuk, cxiv tsang jêx jos yaz

24/11/2022 13:54 G11T+7

Hôix Nênhs kôngz xar Nam Xuân (Krông Nô) muôx 9 chi hôix, 596 hôix viên đrul tangs nro angr uô nox yangx 3.300 ha. Tâu pangz mangx ntơưv hôix nênhs kôngz cxuô cxênhx, sir jul ntơưv tus khênhx haz tinh thânx côngv saz siz pangz uô nox mas luz nênhx ntơưv chor hôix viên ziv nuz ziv phuôv tsangr, pangz mangx trâu ntu cxiv tsang jêx jos yaz ntơưv trôngx qơư.

Ntơưv chor tsangz cxênhx, jưs anr, pênhr txaik ưu đair, pênhr pangz nênhs kôngz hênhx…, chor hôix viên tư uô muôx, phuôv tsangr mô hinhx zus yik, buô, keiz, uô tsêr zus nôngl lur haz mô hinhx chok ntông đangz zuôr nôngz, chok txir đuôx zuôr pangx, chok txir lưs đuz…; đâux tư tu cax phê, phưx txoz, blêx lax, poz cưs, cxuô zangv kôngz lur nôngz nhôngl muôx kangz hâu cinh têr saz. Shông 2022, sâu fênhx đrăngz ntơưv chor hôix viên nênhs kôngz xar Nam Xuân tâu 45 chơưx nhiax/lênhx nênhs.

Pêx xinhv, hôix viên hôix nênhs kôngz yưv công, tsês angr chia khu, uô yaz yênhx châuv km cêr pêx xinhv

Angr cax phê ntơưv hôix viên nênhs kôngz xar 2.018 ha, năng suât fênhx đrăngz 3 tênhr/ha

Chinhr cuênx trôngx qơư haz hôix viên nênhs kôngz saiz, ntâus grê mô hinhx chok txir đuôx zuôr pangx ntơưv xar Nam Xuân

Mô hinhx chok ntông đangz ntơưv hôix viên Nguyễn Trung Nam hluz jông

Ntâu hôix viên tsênhv chok cxangz kôngz lông chia sâu cxangz nhiax

Chor hôix viên pâur jul, siz pangz uô nox uô hâuk

Minh Huyền

789
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.