Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir Nam Xuân nsrôih pah kan bư mir jan ba, ndâk njêng bon lan mhe

24/11/2022 13:54 G11T+7

M'bŭch kan Bu nuyh bư mir xă Nam Xuân (Krông Nô) gĕh 9 chi hội, 596 hội viên đah lĕ r'ngôch neh bư mir jan ba gĕh rlau 3.300 hec ta. Dơi trĕng kơl bơh N'gâng kan bu nuyh bư mir ăp ăp ntŭk, nau nsrôih bơh n'hâm suan khăn păng nơm n'hanh nuih n'hâm tâm rom gop tâm kơl bư mir jan ba nĕ nau rêh âk hội viên rlau nar rlau hao, sâm kơl hao âk ntil nau kan ndâk njêng bon lan mhe ta xă.

Ta bơh ăp ndơ kan, nau kan, prăk ân manh, prăk sâm kơl bu nuyh bon lan n'qual..., ăp hội viên lĕ ndâk njêng, hao nau kan mât rong be, sur, iăr, nkra wâl rong sĭm klêng n'hanh nau kan tăm tơm dổi sŏk grăp, tăm tơm đào sŏk mi nga, tăm blân jong...; nsu mât chăm ca phê, tiêu, ba lŏ, mbo, tuh vanh n'sĭt âk prăk tâm nau wăng sa. Năm 2022, gĕh n'sĭt prăk tâm nau pah kan ăp hội viên bu nuyh bư mir xă Nam Xuân gĕh 45 r'keh prăk du huê bu nuyh.

Bu nuyh bon lan, hội viên bu nuyh bư mir sâm kơl n'hâm suan, ân nđâp neh gơi nkra tay, nkra mhe âk kilômet trong hăn tâm bon lan

R'noh neh tăm ca phê bơh hội viên bu nuyh bư mir xă gĕh 2.018 hec ta, jêh pĕ kĭn gĕh tâm 3 tân du hec ta

N'gâng kan bri dak xă n'hanh hội viên bu nuyh bư mir hăn khâl, uănh nau kan tăm tơm đào sŏk dŏng kao ta xă Nam Xuân

Nau kan tăm tơm dổi sŏk grăp bơh hội viên Nguyễn Trung Nam ngăch hao jêng

Hội viên hôm tăm tuh vanh gơi n'sĭt tay prăk tâm nau pah kan

Ăp hội viên tâm râp ti, tâm kơl pah kan bư mir jan ba

Minh Huyền

796
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.