Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Cư Jut siz lưr uô nox, uô luôv coz

12/10/2022 20:52 G10T+7

Hôix Nênhs kôngz hênhx Cư Jut muôx yangx 9.900 hôix viên, sinh hôx ntơưv 127 tuv tsưc cơ sơv hôix. Nôngz nhôngl đhâu, phong tsox “Nênhs kôngz siz lưr uô nox, uô luôv coz, côngv saz siz pangz uô pluô nux haz txu pluôl truôx đrênhk” tưz grul tâu chôngz lênhx canr bôx, hôix viên tuôx côngv.

Hôix Nênhs kôngz cxuô cxênhx hur hênhx tưz tox tsongs kruôz ntuôl, kra hôix viên trâu saz hlôngr pâur cơ câur kôngz lông, zus tsax, cơ câur chiv chaix; đâux tư pênhr, uô trơưs cir thuôx, công nghês yaz lus uô nox, tsêr biênr, por vêv kôngz lông…

Iz făngz ntơư, cxuô cxênhx hôix tsênhr zov chênhr kruôz ntuôl hôix viên cxiv tsang chor mô hinhx cinh têr tox thêv chia siz pangz uô nox, nrar thix trươngx, khoa hocx-cir thuôx. Ntâu chuôz zis tưz hlôngr pâur cơ câur uô kôngz lông, muôx ntâu mô hinhx liên cêt, hơx tac hur uô nox, uô luôv muôx kangz hâu cinh têr saz.

Phat hui truênx thôngr côngv saz, tương thân, tương air, chor hôix viên siz pangz bâuv ntâu zangv nuv uô tsênhv chênhz xưs li lus pênhr, nôngz kôngz lông, nuz công, cach thưc uô nox…

Hôix Nênhs kôngz hênhx Cư Jut tsênhr tsov cưv tsi tsês “Hôix siz thangv đâux bơx” chia pangz chor hôix viên pâuz cir thuôx uô kôngz lông

Nênhs kôngz xar Ðăk Wil hlôngr pâur angr chok kôngz lur nôngz nhôngl tsi muôx kangz hâu chia chok ntông nox txir

Nênhs kôngz xar Ðăk D’rông pangz hôix viên txov nhev sâu tâuv pâur

Nênhs kôngz tâu pangz chox sanv phâmv sanv xuât ndê tsangr thương mais điêns tưv

Hôix viên phuôv tsangr mô hinhx zus nhux puz trok, muôx kangz hâu cinh têr saz

Iz făngz chok kôngz, hôix viên Vũ Trung Thành, xar Nam Dong krêz cưv hangx vâts liêus cxiv tsang, uô nuv uô trâu 4 công nhênhs đrul nhiax muôx li 5 chơưx nhiax/lênhx nênhs/hli

Y Sơn

956
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.