Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sir jul bangx trâu shông cơưv yaz

31/08/2022 16:45 G8T+7

Shông cơưv yaz 2022 – 2023, tangs nro xênhr nhangx xangv muôx 174.959 shuv xinhz. Hur ntơư, shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs muôx li 56.130 lênhx, cxangz muôx 700 shuv xinhz so li shông cơưv uô ntêx.

Cênhz đrul chinhr cuênx cxuô cxênhx, nganhx Zor zux xênhr tangs tov trâu saz tangs jul chia bangx cxix cxuô lus cơ sơv vâts tsât, pangz cưs kra, thiêt bix kra ntơưr… Chor trôngx qơư tưz ưu tiên bur chir pênhr chia tox tsongs đâux tư cxiv tsang yaz, khu hlôngr cxuô phongx cơưv, phongx tsưc năng haz zuôr trang thiêt bix trâu chor cơ sơv zor zux đap ưngr tsinhr tinhv Tsangz cxênhx zor zux phôv thông 2018.

Shông cơưv yaz, tangs nro xênhr muôx yangx 250 phongx cơưv, tsêr vêv xinhz, công trinhx phux… tâu cxiv tsang yaz, khu, hlôngr

Tangs nro pênhr đâux tư cơ sơv vâts tsât, trang tiêt bix pangz mangx shông cơưv 2022-2023 muôx li  330 tiv nhiax. Hur ntơư, chor phongx cơưv cxiv tsang yaz, khu hlôngr cơ sơv vâts tsât tsêr cơưv zos 262,25 tiv nhiax.

Shông cơưv 2022-2023, tangs nro xênhr nhangx xangv muôx cxangz 6.1000 shuv xinhz so li shông cơưv uô ntêx

Cênhz đrul đâux tư lus cơ sơv vâts tsât, nganhx Zor zux tưz ưu tiên nhiax zuôr hâur pâuk ntơưr, ntơưr sâu haz thiêt bix kra ntơưr trâu chor cơ sơv zor zux. Tangs nro nganhx nhangx xangv zuôr chor poz thâux zuôr ntơưr phaiz trâu shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs, thiêt bix mâmx non, trôngx tol shuv xinhz haz cxangz nzir thiêt bix kra ntơưr tsơưs hlo, thiêt bix tsangz cxênhx phôv thông yaz, thiêt bix pangz mangx cơưv trưx tuênr đrul nhiax zos 67,48 tiv nhiax…

Đồ họa: H.M

Đồ họa: H.M

Hồ Mai

295
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.