Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nsrôih rơm nau kan ma năm nti săm bŭt mhe

31/08/2022 16:45 G8T+7

Năm nti mhe 2022 - 2023, lam n'gor klăp lah gĕh 174.959 kon se nti săm bŭt. Tâm nĕ, kon se nti săm bŭt bu nong iê bu nuyh gĕh tâm 56.130 kon se, âk rlau 700 rhiăng kon se đah năm e.

Ndrel ma ăp n'gâng kan, m'bŭch Ntĭm sơm n'gor lĕ pah kan lĕ n'hâm suan gơi rơm nŭm ndu ndơ nti, nai ntĭm, ndơ dŏng ntĭm nti... Ăp n'qual lĕ sŏk prăk gơi ndâk nkra mhe, nkra tay ăp jrô nti săm bŭt, jrô chức năng n'hanh r'văt ăp ntil ndu ndơ dŏng ân ăp wâl săm bŭt gơi tâm di ma Nau kan ntĭm sơm phổ thông 2018.

Năm nti mhe, lam n'gor gĕh rlau 250 jrô nti, wâl ĕk chrach, ndơ dŏng bă bă... dơi nkra mhe, nkra tay

Lĕ r'ngôch prăk dŏng nkra wâl săm bŭt, ndu ndơ dŏng ntĭm nti năm nti 2022 - 2023 tâm 330 r'me prăk. Tâm nĕ, r'noh jrô nti nkra mhe, nkra tay bơh ăp wâl săm bŭt tât 262,25 r'me prăk.

Năm nti 2022 - 2023, lam n'gor klăp lah hao gĕh 6.100 kon se đah năm e

Bơh đah ndâk nkra ngih wâl săm bŭt, m'bŭch Ntĭm sơm hôm dŏng prăk r'văt săm bŭt rŏ, săm bŭt nchih n'hanh ndu ndơ dŏng ntĭm nti ân ma ăp wâl săm bŭt. Lam n'gor mra pah kan r'văt săm bŭt nchih n'hanh săm bŭt rŏ pă ân kon se bu nong iê bu nuyh; ndu ndơ dŏng ta wâl săm bŭt mầm non, sưng rnơl nti, ndơ dŏng ntĭm nti phổ thông mhe, ndơ dŏng ntĭm nti trực tuyến tât 67,48 r'me prăk...

Đồ họa: H.M

Đồ họa: H.M

Hồ Mai

296
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.