Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Drưh đrưh wâl chơ phiên Dak R'măng

30/12/2021 10:11 G12T+7

Ta ăp nar dăch têt, wâl chơ phiên ta xă Dak R'măng (Dak Glong) rlau âk bu nuyh tât tăch r'văt, khă nĕ âk m'ak ngăn ngăn lah ntơm 8 mông ôi tât 14 mông mhau nar pơh ăp pơh. Bơh đah bu nuyh bon lan tât r'văt drăp ndơ wơt sa têt lah hôm gĕh âk bu năch ta ntŭk ngai tât ta aơ hăn khâl, uănh nô nau bu tăch r'văt drăp.

Ta wâl chơ phiên Dak R'măng gĕh 60 wâl bu tăch drăp đah ăp ntil ndơ gĕh: sa bŭt, ao, siăm tanh, ndơ bư uĕh ma săk jăn, ndơ sa (gĕh banh dầy, mèn mén, thắng cố, ndrănh mbo) bơh bu nuyh Mông... Bơh đah nĕ, wâl chơ phiên hôm tăch ăp ntil drăp gĕh kho ao he ngăn ngăn, jep tu jot, ndơ dŏng tâm r'năk, sưng rnơl, ndơ dŏng bư mir jan ba, play ăp ntil... Nau rlau uĕh, wâl chơ phiên hôm jêng ntŭk ăp bu ndăm, bu druh tâm jă, tât tâm mâp muh măt jêh lêt rganh pah kan bư mir jan ba.

Du mpeh mpơl saơ wâl chơ phiên Dak R'măng ta nar Pơh

M'bŭch kan mât wâl chơ nkah, kơl bu nuyh bon lan put muh măt n'jrăng n'gang nau ji lah tât ta wâl chơ r'văt ndơ

Bu nuyh bon lan tât ta wâl chơ phiên r'văt sa bŭt, ao wơt sa Têt Nguyên đán 2022

Bu ur druh bu nuyh Mông nchoh sa bŭt ao dŭt uĕh tât ta wâl chơ phiên r'văt ndơ

Bu năch tât sa trau mèn mén bơh bu nuyh Mông ta wâl chơ phiên

Tât ta wâl chơ phiên Dak R'măng, bu năch hôm dơi uănh bu k'dŏ khèn Mông dŭt hay, uĕh măt uănh

Minh Huyền

403
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.