Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chox văn hoar nhênhv ntơưr môngl trâu cxuô qơư

20/04/2022 16:44 G4T+7

Tsêr Ntơưr haz Văn hoar nhênhv Việt nam tưz zos hoax đôngx văn hoar tsi tsês. Đhâu ntơưv cxangz saz xangr, uô muôx siz txuôl ntơưv ntơưr haz nênhs nhênhv, khuênr khich phuôv tsangr văn hoar nhênhv hur côngx đôngx, pangz cxơưz nde jân chir haz cxiv tsang tsôngv langx cơưv shuv.

Cxuô tsêr cơưv sâuv thangx tsangv xênhr tưz zov chênhr txus cxiv tsang thư viêns njuôz, thư viêns krêz, tuv ntơưr lơp cơưv...

Hur Đêx anr Phuôv tsangr văn hoar nhênhv hur côngx đôngx, kra môngl txus shông 2030 xac đinhs, iz hur chor hâux lưv haz tsưr ziv zov chênhr chia phuôv tsangr văn hoar nhênhv hur côngx đôngx zos cxiz chênhr xang, pangz mangx ntơưr bor ntơưv chor thư viêns công côngx môngl txus thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, txus cxuô tsêr cơưv, txus chor đônx biên phongx, txus tsêr uô tưx; đap ưngr nhu câux khai thac xur mông ntơưv iz bôx phânx nênhs nhênhv tsi muôx điêux ciêns tiêp xuc trưx tiêp trâu pênhr ntâuz ntơưr ntơưv thư viêns, xưs li nênhs muôx điêux ciêns cinh têr txov nhev, minhx cxưx nênhs tsơưs, nênhs tsi puv cêr...

 

Mẫn Doanh

429
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.