Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndjôt nau way rŏ săm bŭt tât ta ăp ntŭk

20/04/2022 16:44 G4T+7

Nar Săm bŭt rŏ n'hanh Nau way rŏ săm bŭt Việt Nam lĕ jêng nau pah kan nao nao tâm ăp năm. Yor nĕ n'hao nau gĭt, bư gĕh nau tâm r'nglăp săm bŭt n'hanh bu nuyh rŏ, n'hưch hao nau way rŏ săm bŭt bơh bon lan, sâm kơl n'hao nau gĭt n'hanh ndâk njêng bon lan nti kơt.

Gĕh âk wâl săm bŭt tâm lam n'gor dơi bri dak kơl nkra thư viện xanh, thư viện mở, tu săm bŭt tâm jrô nti...

Tâm Nau kan hao nau way rŏ săm bŭt bơh bon lan, tĕng nau kan tât năm 2030, du ntil nau pah kan tâm ăp ntil nau kan n'hanh nau ndâk kan kh'lay gơi hao nau way rŏ săm bŭt tâm bon lan lah hao r'gâl, pă săm bŭt báo tă bơh thư viện công cộng tât ta mpeh vêch, mpeh ngai, tât ta ăp wâl săm bŭt, tât ta ăp mpôih ka han mât n'har bri, tât tâm ndrung; gơi ăp bu nuyh jêr joi ntŭk manh săm bŭt rŏ, ăp bu nuyh gĕh nau wăng sa jêr jŏk, bu nong iê bu nuyh, bu nuyh ngo măt... dơi manh săm bŭt thư viên rŏ.

 

Mẫn Doanh

426
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.