Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs cuz saz trâu nghêx truênx thôngr nhoz Quảng Tín

02/06/2022 10:38 G6T+7

Pus zơưv Điểu M’Ring (zus shông1943) haz Thị Pút (zus shông1944) nhoz jos Đang K’Liêng, xar Quảng Tín (Ðăk R’lâp) tsỉnh seiz hluz, tuôr tsês văn hoar truênx thôngr jông ntơưv nênhs M’nông. Đrul saz nhiav, zơưv Điểu M’Ring tsinhr tuôr tsês nghêx kraz cxuô chuôz zênhx sir zôngv hur tsêr xưs li cơưv, tơưz, vangz… ntơưv shôngz, ca rthênhx.

Tsi tangs li ntơưv zơưv tsinhv uô txaix, jông gâux trâu zus chor chuôz zênhx. Pus Thị Pút zo snênhs trâu saz tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txaix, saz ntêr kra nghêx trâu chur hluôs. Cxuô zangv chuôz zênhx kraz ndâu ntơưv zơưv Điểu M’Ring haz pus Thị Pút tsi tangs chia lo sir zôngv hur chuôz zis, chor nuz lêr, tsaz…, mas tsinhv muôl trâu chor nênhs sir zôngv hur nax nuz haz zuôr uô nux tsês lo seiz.

Pus Thị Pút sz ntêr kra cxênhx hluôl tsưr ziv changz xur chia ntu lo chor sanv phâmv ntâu txaix jông gâux

Pus zơưv haz ntâu pêx xinhv nhoz trôngx qơư xangr cuôr cxuô cxênhx, nganhx txuôl nzir zov chênhr krêz lơp cơưv shuv, pangz xur chia tuôr tsês, phuôv tsangr nghêx truênx thôngr. Cênhz muôx nuv uô, cxang nhiax sâu trâu pêx xinhv nhoz trôngx qơư ntơưv cxuô zangv sanv phâmv nuôr.

Sanv phâmv ntâuz txaix ntơưv pus Pút lo ntâu lênhx pex xinhv hur haz tov đrâu trôngx qơư ntâus grê saz lus chor tsưr, pangx ntâuz…

Zơưv Điểu M’Ring (sangz xik) tsinhr cuz saz lus tuôr tsês nghêx kraz ndâu truênx thôngr

Minh Huyền

274
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.