Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh du nuih mât mray nau kan kăl e ta Quảng Tín

02/06/2022 10:38 G6T+7

Ur sai che Ðiểu M'Ring (deh năm 1943) n'hanh Thị Pút (deh năm 1944) ta bon Ðăng K'Liêng, xă Quảng Tín (Dak R'lâp) du nuih ŭch, mât mray ndơ kh'lay tâm nau way bơh bu nuyh Bu Nong. Ðah nau ŭch, che Ðiểu M'Ring way tanh ăp ntil ndu ndơ dŏng tâm r'năk gĕh sah, nĭr dông... tă bơh tơm gle, tơm n'kar, rbŭt.

Bơh đah nĕ che hôm tanh ăp ntil rup, tanh ân di, tanh ân uĕh ăp ntil ndơ păng tanh. U Thị Pút jêng bu nuyh nsrôih mât mray nau way vâng tanh, lĕ nuih n'hâm ntĭm nau kan ma kon sau. Ăp ntil ndu ndơ gĕh tanh bơh che Ðiểu M'Ring n'hanh u Thị Pút dơi dŏng tâm r'năk, ta ăp nar rbŭn, nar têt... lah hôm dơi dŏng tăch ân ma bu joi r'văt.

U Thị Pút lĕ nuih n'hâm ntĭm bu druh vâng gơi tanh jêng ăp sa bŭt ao gĕh rup uĕh

Ur sai che n'hanh âk bu nuyh bon lan tâm bon dăn ăp n'gâng kan, ăp m'bŭch kan sâm kơl pơk jrô ntĭm nau kan, kơl ân ndơ dŏng gơi mât mray, hao nau kan kăl e aơ. Gơi gĕh nau kan, n'sĭt tay prăk tâm nau pah kan vâng tanh ân ma bu nuyh bon lan.

Sa bŭt che Pút vâng tanh dơi âk bu nuyh tâm bon n'hanh bơh tach bon r'nê yor dơi păng vâng tanh uĕh...

Che Ðiểu M'Ring (bơh ma ti) lĕ n'hâm suan mât mray nau tanh ndơ dŏng

Minh Huyền

273
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.