Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh Bu Nong Dak N'Drung mât mray nau way kăl e

12/05/2022 15:37 G5T+7

Xă Dak N'Drung (Dak N'Soong) gĕh rlau 2.950 r'năk đah tâm 12.150 bu nuyh; tâm nĕ r'noh bu nuyh Bu Nong gĕh rlau 30%.

Tâm ăp năm lĕ lăn, bơh đah pah kan hao nau wăng sa, bu nuyh Bu Nong ta ăp bon pah kan uĕh trong ntĭm kan, nau kơl bơh Ðảng, pháp luật Bri dak, tâm rom gop ndâk njêng nau rêh kloh uĕh tâm bon lan. Tâm nĕ, bu nuyh Bu Nong gĕh âk nau pah kan di, uĕh gơi mât mray ăp ntil nau way gĕh: Ndâk đội k'dŏ mprơ, way ntĭm nti n'hanh tât k'dŏ mprơ ta ăp nar rbŭn, têt; mât mray âk chĭng goong; nau kan tanh sah siau, vâng tanh nah dơi mât, mray; gru ntĭm nau way kăl e ma phung druh ndăm...

Bu nuyh Bu Nong xă Dak N'Drung hôm mât mray âk chĭng tâm r'năk, tâm jrŏng rnoi

Bu ur bon Bu Ndrung Lu ntĭm nau vâng tanh, mât mray nau vâng tanh kăl e

Bu nuyh Bu Nong xă Dak N'Drung kan ăp ntil nau kan bơh nau way dơi n'qual ndâk kan

Y Krăk

770
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.