Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs tuôr tsês nênhr hur đrôngl pangx đăngx

30/06/2022 17:18 G6T+7

Zơưv Đinh Công Chác, minhx cxưx Mênhx Jênhx, zus shông 1950 nhoz tuv tiz nênhs đrôngl 6, phươngx Nghĩa Trung (đrôngl Gia Nghĩa) muôx ntâu thanhx tich saz hur cxuô jas hôix siz tưrtuô nênhr cxênhx hênhx, xênhr. Chor ntơưr kruôs cênhz chor hui chương cuz, nhiax lo đai hur tsêr zos por thơưx uô puv saz nhiav lus môn tuô nênhr, tuôr tsês net jông văn hoar truênx thôngr ntơưv minhx cxưx Mênhx Jênhx.

Thâuv tưz ntâu shông, zơưv tsu trưx tiêp siz tưr tangz sis tsỉnh cênhz, kra tsưr ziv haz pangz chor vânx đôngx viên truôx saz đuô uô ntêx siz tưr tuô nênhr…

Zơưv tưx zus uô ntâu trăngz nênhr ntơưv nênhs Mênhx Jênhx

Zơưv kra chor hluôs tsưr ziv, tsov cơ banv chia tuô nênhr ndangx

Chor jas siz tưr tuô nênhr uô ntêx zơưv tsinhr lo nho keiz hangx saz

Mẫn Doanh

366
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.