Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh mât mray na tâm bon têh

30/06/2022 17:18 G6T+7

Che Ðinh Công Chác, bu nong Mường, deh năm 1950 ta tổ dân phố 6, phường Nghĩa Trung (bon têh Gia Nghĩa) gĕh âk nau dơi bu r'nê ta ăp tâ tâm rlong panh ta tâm n'qual, bon têh. Săm bŭt bu r'nê n'hanh ăp huy chương mah, bạc dơi yông ta wâl mpơl nau saơ ŭch panh na, mât mray nau way kăl e bơh bu nong păng nơm.

Bơh đah blau dŏng na, che hôm jêng du huê bu nuyh blau nkra na bơh bu nong Mường. Năm lĕ âk, mô hôm hăn tâm rlong panh na khă nĕ che pah kan ndrel, ntĭm nau bên n'hanh sâm kơl ăp bu bu druh ndăm nti lor ma tât tâm rlong panh na...

Che nkra êng na bơh bu nuyh Mường

Che ntĭm phung ndăm kĩ thuật, trong ntreng gơi ndjôt na panh ân di

Ăp tâ tâm rlong panh na nĕ dơh che dơi gĕh âk nau panh gĕh

Mẫn Doanh

368
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.