Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pêx xinhv Đăk Nông lo seiz cheix zang câus sâuv pangs Tà Đùng

30/06/2022 17:20 G6T+7

Hur 2 nuz 25-26/6, ntơưv Thangx tsangv uô si sinh thair Tà Đùng, xar Đăk Som (Đăk Glong) tưz muôx Jaiv cấu zang Tà Đùng- Đăk Nông krêz đangr siz tsinhz cup Phú Cường shông 2022 zos Sơv Văn hoar-Thêv thos & Ju lix xênhr Đăk Nông cênhz đrul Công ti Côv phênhx ju lix haz jix vus Phú Cường Tourist, Công ti Côv phênhx Ju lix haz Thêv thos Việt Nam tsov cưv.

Kruô uô si traiv nghiêms câus zang

Tuôx côngv jaiv muôx 100 vânx đôngx viên zos phi công chuên nghiex tuôx ntơưv 12 câu lax bôx (CLB) hur tangs nro têz qơưs. Chor vânx đôngx viên siz tưr ntơưv chor nôix jung xưs li: tsơưs huv qơư haz zang trinhx jiênr câus zang muôx mair đrông, oz lênhx zang shuv câus zang; siz tưr trơưs thêv thưc 5V xangv điêmv.

Tưr nôix jung câus zang muôx mair đrông txir nênhx

Iz făngz chor hoax đôngx zang siv câus zang seiz pangs Tà Đùng, kruô uô si tsinhv muôx cơ hôix sangx siv cxuô zangv nõ trôngx qơư; uô tsêr ntâuz đhâu mo ntux; nul pâuz lus luz nênhx văn hoar cxuô minhx cxưx M'nông, Mạ, Môngz haz ntâu hoax đôngx hur khuân khôv xưv cxênhx.

Chôngz lênhx pêx xinhv, kruô uô si tuôx seiz haz côv vur

Mai Anh

208
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.