Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndơ bu nuyh ji gout dŏng sa?

18/11/2021 09:40 G11T+7

+ Ndơ sa bu nuyh ji gout mô dơi sa: poăch chăng, poăch biĕp n'hanh poăch sur; khŭng proch, ndơ tâm ndul mpô mpa gĕh klơm, rngok, khŭng; mpô mpa tâm dak rlai, tâm nĕ gĕh mpô mpa gĕh ntô tui, kep, ka cơm n'hanh ka mòi; ... Mô dơi dŏng n'ha dŏng gâm trau gĕh măng tây, băng gle, sêt, tuh chăt, dọc mùng... Mô dơi ngêt ndrănh; ăp ntil dak si dŏng ma nau chrach; soda, ăp ntil dak play, kem, kẹo, banh njŭng, banh qui...

Lah nồng độ acid uric tâm m'ham âk, ăp tinh thể uric krăp ta ăp kô nting ẃư môr, viêm n'hanh ji hô ngăn

+ Ndơ sa uĕh ma săk jăn bu nuyh ji gout: He săch ăp ntil ndơ sa gĕh âk purin tâm nĕ gĕh dak toh n'hanh ăp ntil ndơ sa tă bơh dak toh iẅ nau klay n'hanh mô gĕh nau lay; tâm nĕ gĕh dak toh srat n'hanh dak toh lay. He sa ăp ntil play gĕh âk vitamin C tâm nĕ gĕh dâu tây, prit nkŏ... xanh, củ cải, rpuăl...

Mẫn Doanh (th)

460
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.