Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau rŏng dơh dăch "mê sâm kơl nau rêh" bơh bu ur Công an n'gor

09/09/2022 10:41 G9T+7

N'gâng kan Bu ur Công an n'gor lĕ njêng, ndâk ntil Nau kan "mê sâm kơl nau rêh" gơi dơn sâm kơl nau rêh, mât, rong kon se kon dơi, gĕh nau rêh jêr jŏk tâm lam n'gor.

Ntơm khay 1/2022 tât abaơ, ăp m'bŭch kan N'gâng kan Bu ur Công an n'gor lĕ dơn sâm kơl nau rêh ân ma 14 kon se kon dơi. Tâm nĕ, gĕh âk kon se lah bu nong iê bu nuyh.

Nau kan dơn sâm kơl nau rêh gơi ân ăp khay ntơm 550.000- 750.000 r'hiăng prăk ma phung kon se. Bơh đah nĕ, kon se hôm dơi bu kơl ndơ sa gơi gĕh nau dăng n'hâm suan, ndu ndơ dŏng tâm nau rêh ôi mhaơ; prăk nti săm bŭt, ndơ dŏng ntĭm nti săm bŭt...

Nau kơl aơ tâm di đah nau rêh kon se, sâm kơl ngăch n'hanh kơl âk gơi kon se dơi mât mray, rong tâm ban ta r'năk sa, mpôl băl, bon lan, ntŭk deh. Bơh đah nĕ, N'gâng kan bu ur Công an n'gor hôm ndâk nau kan ntĭm nti nau gĭt, nau blau: Ndâk phung kan sâm kơl mât mray, rong kon se ta ăp r'năk sa; Ôp mbơh nau dăng n'hâm suan săk jăn, ôp mbơh tâm lý, nau kan bri dak sâm kơn ân kon se; Mbơh ntĭm pháp luật, sâm kơl đăp mpăn nau rêh ân kon se kon dơi, r'năk sa n'hanh bon lan...

Ăp ntil nau kan sâm kơl nau rêh dơi pah kan tĕng nau ŭch, tĕng nau way bơh pháp luật bơh nau dơi kan phung kon se

Ăp ntil nau pah kan uĕh sâm kơl ndâk njêng nuih n'hâm uĕh ân ka han Công an Bu nuyh bon lan

Kon se dơi bu sâm kơl tâm nau rêh dơi rŏng, mât mray bơh "me, mbơh sâm kơl nau rêh", dơi dơn ăp ntil nau bu kơl gơi gĕh nau rêh uĕh lăng tay

Bu nuyh mê "sâm kơl nau rêh" rơm săm bŭt rŏ săm bŭt nchih ân kon se kon dơi lăp năm nti săm bŭt mhe

Nau kan dơi sâm kơl, du nuih tĕng nau kan bơh ăp n'gâng, ăp m'bŭch, ăp ntŭk kan, bu nuyh tâm n'gor n'hanh bơh tach n'gor

Mẫn Doanh

840
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.