Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nghêx nhân Y Mốt sir jul tuôr tsês nghêx kraz ndâu

07/04/2022 09:05 G4T+7

Ông Y Mốt (zus shông 1941) nhoz jos Ding Play, xar Trường Xuân (Đăk Song) zos iz hur chor nghêx nhân tsinhr sir jul, cuz saz hur tuôr tsês nghêx kraz ndâu truênx thôngr ntơưv minhx cxưx M’nông.

Nghêx nhân Y Mốt nax nuz cuz saz lus kraz cxuô zangv chuôz zênhx trâu nênhs zuôr

Zơưv kraz lo ntâu zangv chuôz zênhx pangz mangx hur luz nênhx sinh hoax xưs li: cơưv, tơưz, vangz, tơưz chuôz njêl, tơưz trâu njêl… Đrul nghêx kraz ndâu nuôr, tsi tangs pangz cxangz nhiax sâu trâu chuôz zis, hlôngr txangr luz nênhx mas tsinhv đênhr saz tuz nhuôs hur tsêr haz pêx xinhv hur jos txuôl nzir, tuôr tsês nghêx truênx thôngr.

Nênhs lâul-nênhs muôx côngz bê Y Chơi tsinhr đênhr saz nghêx nhân Y Mốt tuôr tsês nghêx truênx thôngr

Chor chuôz zênhx zơưv kraz jông gâux yangx, truôx khor haz ntâu zangv, lo ntâu lênhx pêx xinhv hur haz tov đrâu jos tuôx zuôr. Fênhx đrăngz iz hli, nghêx nhân Y Mốt muôx nhiax sâu ntơưv nghêx kraz ndâu 4-5 chơưx nhiax.

Cxuô zangv chuôz zênhx xưs li vangz, cơưv muôx grê 300-700 cxênhz nhiax/luz

Mai Anh

330
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.