Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gru Y Môt nsrôih mât nau kan tanh

07/04/2022 09:05 G4T+7

Che Y Môt (deh năm 1941) ta bon Ding Play, xă Trường Xuân (Dak N'Soong) jêng du he gru nsrôih, lĕ nuih n'hâm mât nau kan tanh kăl e bơh bu nuyh Bu Nong.

Gru Y Môt mô rlu ti ăp nar gơi tanh ăp ntil ndơ dŏng bu nuyh bon lan đă tanh

Che blau tanh ăp ntil ndơ dŏng tâm nau rêh ôi mhau gĕh: sah, nĭr, dông, i ŭng, pam, nung lŏ... Ðah nau kan tanh ndơ dŏng aơ, bơh đah kơl r'năk sa che gĕh tay prăk n'sĭt, plăch r'gâl nau rêh lah hôm n'hưch nuih n'hâm kon sau tâm r'năk sa n'hanh ăp bu nuyh bon lan tâm bon thoi tay, mât mray nau way kăl e.

Bu ranh bon - bu nuyh gĕh k'hưm Y Chơi way n'hưch nuih n'hâm gru Y Mốt nsrôih mât mray nau way kăl e

Ăp ntil ndơ dŏng dơi che tanh uĕh, nâp n'hanh tĕng têh jê dah ŭch, dơi âk bu nuyh bon lan tâm bon n'hanh bơh tach bon tât r'văt n'hanh đă păng tanh. Tâm du khay, gru Y Môt gĕh n'sĭt tâm 4 - 5 r'keh prăk.

Ăp ntil ndơ dŏng gĕh dông, sah dơi păng tăch ntơm 300- 700 r'hiăng du mlâm

Mai Anh

327
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.