Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nghêx nhân Y Krap tuôr tsês văn hoar truênx thông M’nông

05/05/2022 14:54 G5T+7

Zơưv Y Krap, jos Yôk Ju, xar Nâm Nung (Krông Nô) zos nghêx nhân tiv zix hur tuôr tsês, phat hui văn hoar truênx thôngr nênhs M‘nông.

Zơưv Y Krap lo công nhênhx zos nghêx nhân tiv zix hur tuôr tsês, phat hui văn hoar truênx thôngr

Đrul saz nhiav, thâuv tsinhv zâu, zơưv tưz đrul chor nghêx nhân ntâu shông hur jos chia cơưv tsưr ziv khoz đruôl côngx chiêng, yur M’buốt, trăngx shôngz... Muôx 20 shông, zơưv Y Krap tưz pâuz uô ndix nxei, kaz ndâu, pâuz ntâu jăngx nênhs, chor nghi lêr truênx thôngr M’nông.

Zơưv Y Krap uô lêr côngv lust sêr yaz nrơưv nênhs M’nông

Đrul saz nhiav, sir jul tuôr tsês ntơưv zus, zơưv Y Krap lo công nhênhx zos nghêx nhân tiv zix hur tuôr tsês, phat hui văn hoar truênx thôngr.

Zơưv Y Krap (yo đơưz) sir jul pangz pux tuz nhuôs M’nông sâuv thangx tsangv xar Nâm Nung uô ndix nxeiz

Y Krăk

637
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.