Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gru druh Thị Tếch nsrôih njŭn ndơ gĕh vâng tanh Bu Nong ân ăp bu gĭt

16/12/2021 09:34 G12T+7

Thị Tếch deh năm 1981, Bu Nong ta bon Pi Nao, xă Nhân Ðạo (Dak R'lâp) lĕ nuih n'hâm nsrôih mât mray nau way vâng tanh bu nong păng nơm. Bơh đah gĭt tanh ăp ntil ndơ dŏng bơh bu nuyh Bu Nong, yuh hôm nsrôih ôp nti, blau tay nau tanh gơi njŭn ndơ gĕh vâng tanh Bu Nong ân ăp bu gĭt.

Thị Tếch mô rlu gŭ tanh ndơ dŏng kăl e bơh bu nuyh Bu Nong

Yuh lăp pah kan ndrel ta tổ hợp tác vâng tanh bon Pi Nao, tanh gĕh âk ndơ dŏng tăch tâm n'gor n'hanh bơh tach n'gor. Thị Tếch dơi bu kơp lah du gru druh gĕh nau vâng tanh n'hanh mât mray nau vâng tanh Bu Nong.

Ăp ntil ndơ dŏng dơi yuh tanh jêng gĕh sa bŭt, ao, dŭng cheng, siăm...

Ta mông bơh kơi aơ, yuh ndrel ma 6 gru vâng tanh n'gor tât Triển lãm thế giới EXPO 2020 ta Dubai, Ăp Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống gơi mbơh, mpơl ân bu saơ nau vâng tanh n'hanh ăp ntil nau kh'lay tâm nau way Bu Nong...

Yuh dơi ăp n'gâng kan, ăp m'bŭch kan r'nê yor gĕh âk nau pah kan uĕh tâm nau kan mât mray nau way

Mẫn Doanh

426
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.