Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gru H’Dôt lĕ ma nau gơih vâng tanh

20/05/2022 17:08 G5T+7

Gru H’Dốt (deh năm 1974), bu nong Mạ ta bon Bu Sôp, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) jêng du huê bu nuyh gĭt n’hanh blau vâng tanh ăp nti ndơ dŏng kăl e gĕh ao, sa bŭt, dŭng chĕng, nah…

Kô ruanh bon K’Rá, way tât ôp khâl n’hưch nuih n’hâm gru H’Dốt

16 năm, u tĕng nti nau kan vâng tanh tă bơh mê n’hanh yơ, oay păng nơm. Tât 20 năm, u lĕ blau ngăn ngăn tanh ăp ntil ndơ dŏng đah ăp ntil rup kao mi nga ta ao, sa bŭt. Abaơ, u vanh tanh ăp ntil ndơ dŏng ân ăp bu nuyh tâm r’năk n’hanh tanh ma bu năch tâm bon gĕh: troi, ao, sa bŭt, dŭng chĕng, nah ntâk…

Gru H’Dốt gơih ngăn vâng tanh

U hôm ntĭm ân phung oh mon kon sau tâm bon tanh ăp ntil ndơ dŏng nchoh mbăn bơh bu nuyh Mạ. Bơh đah nĕ, u hôm pah kan bư thành viên Tổ vâng tanh ndơ dŏng tâm xă Dak Nia n’hanh lĕ n’hâm suan tât tâm rlong nau kan vâng tanh yor xă, bon phố, n’gor ndâk kan. Tâm du khay, u H’Dôt gĕh n’sĭt tât 5 r’keh prăk tă bơh nau kan vâng tanh.

U lĕ nuih n’hâm ntĭm nau bư kao rup ta sa bŭt ao

Mai Anh

284
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.