Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nghêx nhân H’Đin tuôr nghêx ntâuz txaix

23/12/2021 10:06 G12T+7

Pus H’Đin (zus shông 1971), minhx cxưx M’nông nhoz jos Jăng Play 3, xar Trường Xuân (Đăk Song) zos nghêx nhân tsinhr sir jul tuôr tsês nghêx ntâuz txaix.

Pus H’Đin nuz moz cuz saz lus tov chik ntul

Muôx 18 shông, pus tưz pâuz ntul ntâu zangv sanv phâmv ntâuz txaix xưs li taz, qox, nangz grang, yo haz ntâu zangv sanv phâmv; ntâu net văn hoar tiv zix, tiz jông sâuv khâuz ndơưk, sanv phâmv ntâuz txaix ntơưv nênhs M’nông tưz lo pus uô. Yangx 30 shông hur nghêx, pus tsinhv trâu saz cơưv shuv chor nghêx nhân uô ntêx chia cơưv shuv,pâuz nzir tsưr ziv trâu zus haz cxơưz ndê têk txơưx. Cxuô jas hur jos, xar los sis hênhx, xênhr muôx lêr hôix mas pus lo xair môngl côngv…

Chor hluôs lo pus kra tsưr ziv chia tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txaix

Tiv zix, cheix uô yôngz zos six pus ntâu nuv hlo viv ntâu lênhx tuz nxeik hluôs tuôx cuôs ntul khâuz ndơưk truênx thôngr… Nhis nuôr, uô kangz yưx chi phir, iz hli pus sâu lo 6-7 chơưx nhiax/hli…

Sanv phâmv ntâuz txaix cưs pus ntul lo ntâu lênhx kruô nhiav haz zuôr

Trường Thịnh

391
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.