Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nghêx nhân Đạng Mùi Ghết tuôr tsês văn hoar truênx thôngr

17/03/2022 14:03 G3T+7

Pus Đạng Mùi Ghết (zus shông 1952), minhx cxưx Chu nhoz jos 6, xar Đăk N’Drot (Đăk Mil) zos nghêx nhân tiv zix hur tuôr tsês haz phuôv tsangr văn hoar truênx thôngr ntơưv minhx cxưx Chu.

Thâuv zâu pus tưz cơưv shuv uô pangx ntâuz, ntul ntâuz, xơưk khâuz ndơưk truênx thôngr nênhs Chu laz. Shông 2001, pus đrul chuôz zis tsir txangr tuôx nhoz xar Đăk N’Drot uô nox, pus tsinhv tuôr tsês nghêx ntul ntâuz, xơưk khâuz ndơưk truênx thôngr.

Nghêx nhân Đạng Mùi Ghết cuz saz lus uô pangx ntâuz, xơưk khâuz ndơưk truênx thôngr

Kangz shông 2020, pus krêz tsêr, zuôr cxangz mair xơưk chia xơưk chor sanv phâmv xưs li mov ntông tâuz hâu, trik yo, fuôv ntông chix đangz, hlangz saz… ntơưv minhx cxưx chu.

Tsêr xơưk khâuz ndơưk ntơưv pus muôx yênhx châuv chêr khâuz ndơưk truênx thôngr nênhs Chu laz jông gâux yangx

Trơưs pus Ghết has, iz chêr khâuz ndơưk pux, pus xơưk pôngz txix 5-6 nuz li uô tar; grê muôs txix 15-18 chơưx nhiax/iz chêr (nhoz txix chêr khâuz ndơưk lux los sis zâu). Đrul nghêx nuôr tsi tangs zos tuôr tsês, phuôv tsangr văn hoar truênx thôngr mas tsinhv muôx thu nhâpx trâu pus 60-70 chơưx nhiax/shông.

Tsêr ntơưv pus tsinhv muôx pâuk têk, chix đangz, sơư… uô jông gâux cxangz chor khâuz ndơưk truênx thôngr hluôs gâux nênhs Chu

A Trư

413
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.