Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gru Ðạng Mùi Ghết mât mray nau way kăl e

17/03/2022 14:03 G3T+7

U Ðạng Mùi Ghết (deh năm 1952), bu nong Dao ta thôn 6, xă Dak N'Drot (Dak Mil) jêng du he gru gĕh âk nau pah kan uĕh tâm nau kan mât mray nau way kăl e bơh bu nong Dao.

Ntơm kon se u nti jĭm, tanh, kchoh kho ao kăl e bu nuyh Dao chăng. Năm 2001, u ndrel ma r'năk sa tât ta xă Dak N'Drot ndâk njêng nau rêh, u mât mray nau jĭm, kchoh kho ao kăl e.

Gru Ðạng Muì Ghết mô rlu jĭm, kchoh kho ao kăl e

Dăch dŭt năm 2020, u pơk wâl kchoh, r'văt tay máy kchoh gơi nkra ăp ndơ dŏng gĕh môk ndô, kho ao, siăm khoăch ko, rse bŭt... bơh bu nuyh Dao.

Wâl kchoh kho ao u gĕh âk ngăn kho ao kăl e bơh bu nuyh Dao chăng

Tĕng u Ghết, kho ao bu ur, u kchoh jŏ 5 - 6 nar mơ jêh; đah r'noh tăch ntơm 15 - 18 r'keh prăk du bôk (tĕng kho ao têh ma jê). Nau kan aơ bơh đah mât mray, hao dŏng uĕh nau way kăl e lah hôm n'sĭt ma u tâm nau kan 60 - 70 r'keh prăk du năm.

Wâl kchoh u hôm gĕh rnhong ti, rnhong ta ko, rse...bư uĕh tay ma nau nchoh kho ao kăl e bơh bu nuyh Dao

A Trư

414
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.