Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nar rbŭn Tâm rom gop lam ăp bu nong ta Dak Ha

17/11/2022 10:08 G11T+7

Lơ 12/11, xă Dak Ha (Dak Glong) ndâk Nar rbŭn Tâm rom gop lam ăp bu nong ta dơi gĕh âk gru, mpơl măt rbŭn ma 26 r'noh bu nong oh nô dôl rêh ta 2 bon, 6 thôn tâm lam xă.

Ân ndơ ma ma ăp r'năk sa gĕh nau rêh jêr jŏk, bu nuyh ranh rêh êng

Ta nar rbŭn, ăp gru, bu nuyh bon lan tâm rlong n'gon piăng bư trau, gâm ndơ sa dŭt kah; tâm rlong k'dŏ, tâm rlong mprơ đah ăp ntil nau mprơ r'nê Ðảng, Wa Hồ n'hanh nau way bơh kăl e ăp bu nong Việt Nam.

Ta nar aơ, xă Dak Ha lĕ ân 40 ndơ (mì tôm, phe) ân ma 40 r'năk sa gĕh nau rêh jêr jŏk, bu nuyh ranh rêh êng kơp lah 200.000 rhiăng du ndơ; ân săm bŭt r'nê "R'năk sa gĕh nau rêh kloh uĕh ngăn ngên năm 2022" ân ma 27 r'năk sa.

A Trư

369
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.