Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nuz cheix su ntux cuz ntơưv nhuôs zâu thangx tsangv jêx jos

22/07/2022 10:41 G7T+7

Cheix su ntux cuz lus, nhuôs zâu thangx tsangv jêx jos tsi muôx qơư uô si ntâu, hiênx đaix xưs li chor nhuôs zâu nhoz đrôngl. Tangz sis, nax nuz chor cưr tưz muôx chor yangr uô si cor cangv, an toanx haz muôx jul xưs li ndơưk bongr, tso diều, đha hluô… Iz făngz ntơư, iz cxa cưr zâu tsinhv pangz vangx tsêr muôs zuôr hangx, uô vêv xinhz, cơưv shuv cheix su ntux cuz… Chor cưr, ntơư zos yangr uô si muôx ntâu lov jêv, hanhx phuc cênhz luz nênhx nax nuz ntơưv iz făngz chor nênhs cxênhz jê, chuôz zis, fôngx zưl, chia nuz su cheix ntux cuz jông, muôx kangz hâu đuô.

Nhuôs zâu xar Đăk Plao (Đăk Glong) tsinhr ndơưk bongr hur cheix su ntux cuz

Nhuôs zâu M’nông jos Phú Lợi, xar Quảng Phú (Krông Nô) pangz chuôz zis uô vêv xinhz…

… cơưv shuv cênhz fôngx zưl

Y Sơn

269
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.