Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nar rlu nti bơh kon se tâm bon lan

22/07/2022 10:41 G7T+7

Yăn rlu nti tât, kon se tâm bon lan iê gĕh ntŭk pâl âk, ntŭk pâl uĕh tâm ban kon se ta bon têh. Khă nĕ, ăp phung kon se aơ hôm gĕh ntŭk pâl mơng, đăp mpăn n'hanh uĕh lăng gĕh chưng play đung, mbơk klêng, kdăt rse... Bơh đah nĕ, âk kon se hôm ndăn nar kơl mê mbő tăch r'văt drăp, mpêh sŭt wâl, nti tay yăn rlu... Ðah phung kon se aơ, aơ jêng ntŭk pâl bư gĕh nau m'ak, nau răm tâm r'nglăp đah nau rêh ôi mhau ndrel mpôl băl, r'năk sa, gơi yăn rlu nti gĕh jêng nau uĕh, nau di tay.

Kon se jê xă Dak Plao (Dak Glong) chưng play đung yăn rlu nti

Kon se Bu nong thôn Phú Lợi, xă Quảng Phú (Krông Nô) kơl r'năk sa dônh kloh n'dŏk...

... nti tay săm bŭt ndrel băl

Y Sơn

267
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.